Allergier

 

Allergier – varför ser det ut så här idag?

Det har kommit att bli allt vanligare med allergier bland barn, ungdomar och vuxna.
Det finns olika teorier och förklaringsmodeller från olika forskare om varför det har blivit på det här sättet.
En del medicinare brukar hänvisa till att det beror på att vi har betydligt mer rent omkring oss än vad de hade förr i tiden.
Idag kan det handla om allt ifrån allergi mot olika saker i våra livsmedel, till allergi mot pollen, rök, damm.

Allergier

Allergier