Hälsa och må bra

Hälsa är något som berör oss alla. Det handlar väldigt mycket om hur vi lever våra liv, däribland frågor kopplade till stress och psykisk hälsa / ohälsa.

 

Hur kan vi påverka vår hälsa?

Vår hälsa styrs mycket av hur vårt liv är uppbyggt kring bland annat vårt jobb. För att må bra så måste vi leva ett hållbart liv och då handlar det både om hur vårt arbetsliv är strukturerat, men även att vi får möjlighet till återhämtning.

Hälsa handlar också om vår möjlighet till motion, antingen på arbetstid eller utanför arbetstid. För, det visar sig att vi behöver motion varje dag och då bör man motionera ungefär 30 till 40 minuter per dag.

Slutligen så handlar vår hälsa om vår kosthållning. Att äta blandad kost med både kött, fisk, kyckling och grönsaker. Det kan även kombineras med att köra en vegetarisk rätt lite då och då.