Vardagsmotion

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet i Solna har forskat mycket på varför motion och däribland vardagsmotion är viktigt. Vad forskare från både Sverige och utlandet är överens om är att när vi motionerar mer och därmed rör oss mer så blir vi friskare. De vanligaste råden som ges idag är att man ska äta nyttigt, låta bli att röka och att motionera varje dag. Forsakrna har nämligen kunnat konstatera att det finns tydliga kopplingar mellan att motionera och att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom finns det tydliga tecken på att en aktiv livsstil minskar riskerna för att drabbas av diabetes och cancer. Hur mycket bör man då satsa på när det gäller att motionera? Forskarna brukar tala om ungefär 30-40 minuter per dag. Hur bör man då lösa det hela. Något som forskarna talar om är att hitta något som man tycker är roligt och som samtidigt bidrar till att man rör på sig ordentligt. Det här är något som har visat sig fungera väldigt bra på sveriges 600.000 golfare.

Vad är det som är den stora nyttan av fysisk motion och då inte bara den vanliga vardagslunken? Forskare från olika delar av världen har kommit fram till att det bland annathandlar om att Hjärtmuskeln då blir starkare, dina blodkärl vidgas och  då minskar också risken för blodpropp. Det har också visat sig att Blodsockerkontroll och blodfettsvärden förbättras och därmed minskar också risken för viktuppgång, vilket i sin tur minska risken att du drabbas av tidiga hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt och slaganfall. Därmed orkar du också mer, tänker klarare och du får en bättre livskvalitet.