Värk

Värk kan drabba oss alla!

Värk är aldrig trevligt och därför är det viktigt att försöka förebygga värk och förslitningar genom att ha en
ergonomiskt anpassad arbetsplats. Lika viktigt är det att du har möjlighet att gå upp och röra dig under
din arbetstid och helst så ska du ha någon form av motion 30-40 minuter per dag. Nacke, rygg och axlar
är särskilt känsliga och utsatta på en arbetsplats. Men, om du mot förmodan ändå skulle drabbas av verk
så finns det olika produkter på marknaden som du kan ta. Men, du bör vara försiktig och först rådfråga din
vårdcentral.

Värk

Värk