KOMPAKTBOENDE FÖR STUDENTER BLIR ALLT VIKTIGARE, NÄR DET ÄR TAL OM ATT BYGGA BILLIGARE, SÅ

ATT STUDENTERNA HAR RÅD MED BOENDET.

 

HÄR KOMMER NI DÄRFÖR ATT HITTA EXEMPEL PÅ VAD SOM GÅR ATT GÖRA PÅ EN RELATIVT LITEN YTA.