KOMPAKTBOENDE HAR KOMMIT ATT BLI MYCKET POPULÄRT, SPECIELLT SOM ATT KOSTNADERNA FÖR

BOENDE BARA KOMMIT ATT ÖKA I VÅRA STÖRRE STÄDER

 

HÄR HITTAR NI OLIKA EXEMPEL PÅ HUR KOMPAKTBOENDE SKULLE KUNNA SE UT NÄR TILL EXEMPEL

SOVUTRYMME OCH ARBETSUTRYMME SLÅS IHOP.

 

 

Kompaktboende för sommarstuga. Den här lösningen där arbetsrum och sovutrymme kombineras är perfekt för dig som behöver nyttja det begränsade utrymmet i din sommarstuga på ett mer effektivt sätt. 

Kompaktboende för studentboende. Här får studenten plats med både arbetsplats och sovutryme på en relativt begränsad yta. Det blir ljust och luftig trots att ytan inte är jättestor. På det här sättet så tar inte sängen onödig plats på golvet. 

Kompaktboende för trångbodda. I dagens samhälle, så vet vi att det är stora problem med trångboddhet i våra förorter. Det här är jobbigt för många familjer. Så, det gäller att som trångbodd hitta lösningar som gör att boendet fungerar bättre.