STUDENTLÄGENHET MALMÖ

Bostad

BESKRIVNING

Märke: Malmö

Modell: Kompakt

Typ: Studentlägenhet

 

Information:

Malmö är numera en studentstad, vilket det inte varit tidigare. Framväxten av Malmö Högskola, som numera heter Malmö Universitet, har givetvis påverkat utvecklingen. Malmö som stad har förändrats och det behövs därmed nya kunskaper och det är här som Malmö Universitet kommer in i bilden. I och med att alltfler studenter blir antagna till olika utbildningar på Malmö Universitet, så blir efterfrågan på studentlägenheter betydligt högre. Studentlägenheter kan hyras som möblerade eller omöblerade. Om du får hyra omöblerat, då krävs det ganska mycket för att få in allt du kanske behöver. Då gäller det att du har en idé, så att du nyttjar det begränsade utrymmet.

Då efterfrågan på studentlägenheter har ökat mycket snabbt, så har de nu tvingats till att bygga nya studentlägenheter i ett flertal städer, däribland i Malmö. Tyvärr är det få studentlägenheter som byggs efter en kompaktmodell där man nyttjar utrymmet på bästa tänkbara sätt.

Att det inte byggts så mycket nya studentlägenheter tidigare, beror på att byggherrarna poängterat att det går inte att bygga billiga 1:or, vilket är just det som studenter efterfrågar.

Tänk på att du måste vara ute i god tid, för att hitta en studentlägenhet. Ofta behöver du anmäla ditt intresse långt i förväg, men det är ju inte så enkelt, beroende på när antagningsbeskeden skickas ut.