SVERIGE

UD avråder från utlandsresor

För bara ett par dagar sedan så meddelade svenska utrikesdepartementet (UD) att de nu avråder från utlandsresor, på grund av den snabba spridningen av Coronaviruset. 

 

Källa: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

 

 

Krispaket har presenterats idag

Regeringens krispaket den 16 mars omfattar uppemot 300 miljarder kronor.

•Korttidspermittering införs idag måndag

Arbetsgivaren tillhandahåller inte något arbete vid permittering. Men det innebär inte att anställningen upphör. Regeringens åtgärd i dag innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften vid korttidspermittering, genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

•Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Alla sjuklönekostnader under april och maj tas tillfälligt över av staten. Även egenföretagare ersätts för dag 1-14.

•Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

•Förslagen om anstånd och korttid går nu till lagrådet för snabb behandling.

Källa: Regeringskansliet

Färjetrafiken till och från Stockholm stoppas

Det har nu kommit till vår kännedom att en stor del av färjetrafiken till och från Stockholm har stoppats på grund av Coronaviruset. 

Tidningen Mitt i Stockholm rapporterar att

Birka Cruises ställer in alla sina kryssningar till och från Stockholm med anledning av coronaviruset. Även Tallink Silja stoppar sina passagerarfärjor och Viking Line ställer in samtliga avgångar med Viking Cinderella”.

Källa: https://mitti.se/nyheter/tallink-staller-stockholm/