Träning

Träning och motion är viktigt

Träning och motion är något som det behöver finnas plats för i vardagen. För, idag är det tyvärr som så att många av oss
har stillasittande jobb och det är ofta det talas om problemen med övervikt och att det nu även drabbar barnen.
Därför rekommenderas det att ensam eller tillsammans med din arbetsgivare försöker få in 30-60 minuter med motion per
dag, då kroppen mår bra av det och då presterar du också bättre. Sedan är det ju som så att man också har ett eget ansvar
för sin hälsa och då kan det ju vara bra att ha någon fysisk fritidaktivitet efter jobbet om det inte går att ha det på arbetstid.

Träning

Träning